Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 203 slamningsputs

weber.min 203 slamningsputs
weber.min 203 slamningsputs

Egenskaper

Fabrikstillverkat genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med vägraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används vid slamning av tegel.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång7 slammad kg/m²
TillsatsmedelOorganiska pigment
Vattenbehov6 - 7 lit/säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk
Portlandcement
TillsatsmaterialGlimmer
BallastKrossad dolomit 0-1 mm
FibrerNej

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Teglet ska vara grundat med base 103 Rödgrund eller base 105 vitgrund. Innan min 203 slammningsputs påförs förvattnas den härdade grundningen. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Putsen påförs med Trattpistol eller med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Spruta putsen i minst två skikt till sådan tjocklek att åtgången uppgår till ca 7 kg/m 2 . För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Vid slamning av fasadtegel måste teglet vara frostbeständigt. Utförande: Base 103 Rödgrund och två påslag min 203 Slamningsputs. Sedan första påslaget påförts ska bruket kvastas ut innan väggen hunnit suga till sig vatten. Efter att första påslaget härdat görs ytterligare ett påslag. Det andra påslaget sprutas gärna hårt utan berbetning speciellt vid starka kulörer.

Praktiska tips

Avled regnvatten från taket. Var noga med intäckning av plåtar, fönster m m. Spill måste omedelbart avlägsnas med vatten. Alla redskap görs rena innan putsen hunnit torka. Fasaden skyddas mot frost till putsen härdat färdigt. Se till att putsen torkar jämt. Bättring måste göras
innan putsen torkar.

Observera

Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.