Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 202 stänkputs grov

weber.min 202 stänkputs grov
weber.min 202 stänkputs grov

Egenskaper

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast.

Allmänt

Användningsområde

Används som ytputs på mineraliska putsbruk av högst kvalitet CSIII (B) vid nyproduktion och renovering.
Ej för socklar.
 

• Weber KC/Ädelputssystem
• Serporoc
• Weber Rotsystem
 

Underlag

Mineraliska putsbruk av kvalitet CSIII (B) eller lägre.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

Säck 25kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång5-8kg/kvm
TillsatsmedelOorganiska pigment
Användningsområde
För utomhusbrukJa
Vattenbehov6 - 7 liter/säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,2 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW0EN 1015-18
BindemedelSläckt teknisk kalk och vitcement
TillsatsmaterialGlimmer
BallastKrossad dolomit 0-3 mm

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri samt ha en grov poröppen struktur.(Våfflad alt. spikriven) Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning. Planera och lägg upp abetet så att färgningen utförs till naturliga avgränsningar.

Maskiner och utrustning

Brukspump
• P20 max 40m slang Ø25mm
• Trattpistol
Blandare
• M50/M100 (snabbgående blandare)
 

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Min 202 stänkputs grov påföres tidigast 3 dygn efter att putsningsarbetet har slutförst, putsbruket ska vara härdat och torrt. Innan applicering ska underlaget förvattnas. stänkputs appliceras med Trattpistol eller putsspruta P20, i vissa fall kan även putsspruta P50/P25 användas. Munstycket till putssprutorna ska vara mellan 6 och 12mm beroende på önskad struktur. Mindre arbeten kan utföras med kvarn. Olika f'ärger på stänkputs kan användas normat sprutas den ljusare färgen först ca 5-10cm in på nästa färgs yta, när sedan den ljusa kulören torkat maskeras denna med tejp och plast, därefter sprutas den mörkare kulören till färdig yta. Viktigt att hela fasadytor sprutas sammanhängade utan skarver och uppehåll. Använd naturliga avgränsningar såsom hörn, vinklar eller stuprör. Den blandade produkten ska användas inom två timmar.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktig i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Regntak ska alltid användas.

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in.

Observera

Skydda mot frost tills materialet härdat färdigt. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Kalkutfällningar kan också inträffa om produkten torkar ut för snabbt, därför krävs normalt eftervattning. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Efterbättringar är alltid svårt att utföra på en färgad produkt utan att färgskillnader uppstår, laga därför ställningsförankringar och eventuella skador omsorgsfullt och gör lagningarna så små som möjligt.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.