Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 201 stänkputs

weber.min 201 stänkputs
weber.min 201 stänkputs

Egenskaper

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. kornmax 2mm

Allmänt

Användningsområde

Används som ytputs på mineraliska putsbruk av högst kvalitet CSIII (B) vid nyproduktion och renovering.     Ej för socklar.

• Weber KC/Ädelputssystem
• Serporoc
• Weber Rotsystem
 

Kulörer

Weber stänkputs kan fås i Weber 99 standardkulörer samt kan tillverkas i specialkulör enligt tex NCS skalan. Då underlagets sugförmåga, temperatur och fuktförhållande vid appliceringen påverkar kulören skall alltid kulörprov sprutas/utföras och godkännas på arbetsplatsen.

Underlag

Mineraliska putsbruk av kvalitet CSIII (B) eller lägre.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

Säck 25kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Stänkputs 2mm (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång

4-7kg/kvm

TillsatsmedelOorganiska pigment
Användningsområde
För utomhusbrukJa
Vattenbehov6 - 7 liter/säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,2 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW0EN 1015-18
Bindemedel

Släckt teknisk kalk och vitcement

TillsatsmaterialGlimmer
BallastKrossad dolomit 0-2 mm

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri samt ha en grov poröppen struktur.(Våfflad alt. spikriven) Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning. Planera och lägg upp abetet så att färgningen utförs till naturliga avgränsningar.

Maskiner och utrustning

Brukspump
• P20 max 40m slang Ø25mm
• Trattpistol
Blandare
• M50/M100 (snabbgående blandare)
 

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Vid användande av genomströmningsblandare krävs GS tillsats. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda när bruksmassan blandats klumpfri.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Stänkputs påföres tidigast 3 dygn efter att putsningsarbetet har slutförst, putsbruket ska vara härdat och torrt. Innan applicering ska underlaget förvattnas.Stänkputs appliceras med Trattpistol eller putsspruta P20, i vissa fall kan även putsspruta P50/P25 användas. Munstycket till putssprutorna ska vara mellan 6 och 12mm beroende på önskad struktur. Mindre arbeten kan utföras med kvarn. Olika f'ärger på stänkputs kan användas normalt sprutas den ljusare färgen först ca 5-10cm in på nästa färgs yta, när sedan den ljusa kulören torkat maskeras denna med tejp och plast, därefter sprutas den mörkare kulören till färdig yta. Viktigt att hela fasadytor sprutas sammanhängade utan skarver och uppehåll. Använd naturliga avgränsningar såsom hörn, vinklar eller stuprör.
Stänkputs appliceras alltid i minst två sprutningar med minst 12 timmars mellanrum, i första skiktet ska den största mängden påföras. (ca 80% i första skiktet 20% i andra skiktet) Detta för att skapa bästa möjliga vidhäftning och jämn struktur.
 

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Den färdig sprutade stänkputsen skall hållas fuktig i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid.

Praktiska tips

Blandat produkt måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbete får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, se weber.se/ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda närliggande ytor, byggnader, bilar etc.
 

Observera

Utfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställande. Utfällningar kan också inträffa om produkten torkar ut för snabbt, därför krävs normalt eftervattning. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Efterbättringar är alltid svårt att utföra på en färgad produkt utan att färgskillnader uppstår, laga därför ställningsförankringar och eventuella skador mycket omsorgsfullt och gör lagningarna så små som möjligt. I många fall måste hela fasadytor färgas om för att undvika nyansskillnader vid efterbättringar.

Underhåll

Underhåll av en fasad kan innebära att man behöver tvätta fasaden pga av den blivit smutsig eller angripen av alger eller mögel. På weber.se/rengöring av fasader finns mer att läsa om detta.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.