Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.min 200 stänkputs fin

weber.min 200 stänkputs fin
weber.min 200 stänkputs fin

Egenskaper

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Kornmax 0-0,5mm

Allmänt

Användningsområde

Används som ytputs på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering. Läs alltid produktbladet innan användning.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Stänkputs 0,5mm (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång2 - 4 kg/kvm
TillsatsmedelOorganiska pigment
Användningsområde
För utomhusbrukJa
Vattenbehov6 - 7 lit/säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCSIIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,2 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionWOEN 1015-18
BindemedelKalk och cement
Tillsatsmaterial

Glimmer

BallastKrossad dolomit 0-0,5mm

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Utförande

Min 200 stänkputs fin appliceras med Trattspruta, eller Putsspruta P20. Underlaget skall vara väl härdat och uttorkat, ha en enhetlig struktur, gärna våfflat eller spikrivet, om en slätare struktur behövs på underlaget för att uppnå önskad slutstruktur är det mycket viktigt att utstockningsbruket inte är "blötrivet" vilket kan skapa svårigheter för att uppnå fullgod vidhäftning. Viktigt att utstockningsbruket förfuktas jämnt överhela ytan innan stänkputsen sprutas på.

Stänkputs appliceras alltid i minst två sprutningar med minst 12 timmars mellanrum, i första skiktet ska den största mängden påföras. (ca 80% i första skiktet 20% i andra skiktet) Detta för att skapa bästa möjliga vidhäftning och jämn struktur. Den färdig sprutade stänkputsen skall hållas fuktig i minst 3 dygn. Eftervattning kan därför behövas. Sträva efter temperaturer mellan 10-20 graderC vid utförandet dock minst +5graderC. Högre temperaturer bör undvikas vid utförandet.
 

Applicering

Min 200 stänkputs fin påföres tidigast 3 dygn efter att putsningsarbetet har slutförst, putsbruket ska vara härdat och torrt. Innan applicering ska underlaget förvattnas. stänkputs appliceras med Trattpistol eller putsspruta P20, i vissa fall kan även putsspruta P50/P25 användas. Munstycket till putssprutorna ska vara mellan 6 och 12mm beroende på önskad struktur. Mindre arbeten kan utföras med kvarn. Olika f'ärger på stänkputs kan användas normat sprutas den ljusare färgen först ca 5-10cm in på nästa färgs yta, när sedan den ljusa kulören torkat maskeras denna med tejp och plast, därefter sprutas den mörkare kulören till färdig yta. Viktigt att hela fasadytor sprutas sammanhängade utan skarver och uppehåll. Använd naturliga avgränsningar såsom hörn, vinklar eller stuprör. Den blandade produkten ska användas inom två timmar.

Efterbehandling

Den färdiga putsen ska eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Regntak ska alltid användas.

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in.

Observera

Skydda mot frost tills materialet härdat färdigt. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Kalkutfällningar kan också inträffa om produkten torkar ut för snabbt, därför krävs normalt eftervattning. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Efterbättringar är alltid svårt att utföra på en färgad produkt utan att färgskillnader uppstår, laga därför ställningsförankringar och eventuella skador omsorgsfullt och gör lagningarna så små som möjligt.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.