Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 528 hydr kalkspritputs 5mm Dol Hand

weber.cal 528 hydr kalkspritputs 5mm Dol Hand
weber.cal 528 hydr kalkspritputs 5mm Dol Hand

Egenskaper

  • Ljusbeige ytputs
  • Handapplicering

Fabrikstillverkad ljus beige ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit 5mm dolomit som ballast. Slås på för hand.

Allmänt

Användningsområde

Används vid renovering av byggnader, putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov struktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Spritputs 5mm (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m2 m²
VattenbehovCa 4 liter per säck
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
TillsatsmaterialOorganiska pigment
BallastKrossad dolomit 0-8 mm

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Vid torr och varm väderlek vattnas grovputsen innan ytputsen påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Ytputsen påförs normalt dagen efter grovputsningen. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkasten göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad, så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunt att det rinner. Avled regn från taket. Se till att putsen torkar jämt. Tillrett bruk måste användas samma dag, eftersom bindemedlet är hydrauliskt.

Efterbehandling

Vid torr och varm väderlek ska den färdiga putsen eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning får inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.