Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 249 kulturkalkfärg

weber.cal 249 kulturkalkfärg
weber.cal 249 kulturkalkfärg

Egenskaper

Fabrikstillverkad mineralisk putsfärg baserad på torrsläckt kalk med fingraderad vit dolomit som ballast. Traditionell och beprövad putsfärg.

Allmänt

Användningsområde

Cal 249 Kulturkalkfärg är avsedd för avfärgning av kalkputsade fasader. Speciellt lämplig för renovering av äldre fasader, tex K-märkta byggnader. Underlaget ska bestå av kalkbruk.

Underlag

Används på mineraliska underlag av kalkputs.

Lagring

Lagringstid minst 24mån i plast hink med lock frostfritt.

Förpackning

15kg burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångcA 0,7 kg/m² vid 2 strykningar på slät puts
Användningsområde
För utomhusbrukJa
VattenbehovCa 2 liter per burk
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelLuftkalk (K)
TillsatsmaterialPigment: Oorganiska, kalk- och ljusäkta
BallastKrossad dolomit 0-0,25 mm

Instruktioner

Blandning

Tillsätt till en burk färg ytterligare ca 2 l vatten under kraftig omröring 3 - 4 min med brukspropeller eller vispförsedd handborrmaskin. Vid målning av större ytor bör flera satser
iordningställas samtidigt och blandas i ett större kärl försett med omrörare.Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats

Förbehandling

Vid renovering rengör underlaget noga med skonsam våtblästring alt högtryckstvätt med stålborstning beroende på underlagets beskaffenhet. Underlaget ska ha en enhetlig struktur och jämn sugning.
Förvattna underlaget innan penselstrykningen eller sprutningen påbörjas.

Applicering

Cal 249 kulturkalkfärg påföres när underlaget har torkat.Underlagets sugning ska vara jämn. Kulturkalkfärgen påförs i två skikt genom penselstryckning. Låt färgen torka ordentligt mellan stryckningarna. Rör upp färgen under arbetets gång. Det är viktigt att stryckningarna sker i tunna skikt. Vid mättade nyanser kan det fodras en tredje behandling. Undvik skarvar i fasaden.

Efterbehandling

Håll putsfärgen fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke. Vattnet skall "dimmas" på. Spola inte så att vatten rinner längs fasaden.

Praktiska tips

För att förhidra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Applicering får inte ske då risk för tem. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.  Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden utsätts för kraftigt regn efter färdigställande. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstid minst 24mån i plast hink med lock frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.