Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 248 gotlandskalk

weber.cal 248 gotlandskalk
weber.cal 248 gotlandskalk

Egenskaper

  • Kalkpasta

Cal 248 gotlandskalk är en kalkpasta som används för att tillverka kalkfärg och kalkvatten på traditionellt sätt. Färgen tillreds på arbetsplatsen genom att blanda kalkpastan med vatten och ev kulörpigment. Traditionell kalkfärg utan tillsatsmedel. Ger en levande något flammig yta.

Allmänt

Användningsområde

Används för avfärgning av kalkputsade fasader och invändigt vid renovering av K-märkta byggnader.

Underlag

Om underlaget består av annat än kalkputs eller kalkfärg måste det avlägsnas.

Lagring

Minst 24 månader i plastburk frostfritt.

Förpackning

25kg burk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångTill slät puts: Vit kalkfärg 4 - 7 strykningar ca 0,5 kg/

Kulört kalkfärg 3 - 5 strykningar ca 0,4 kg/

Till spritputs: Vit kalkfärg 4 - 7 strykningar ca 0,9 kg/
Kulört kalkfärg 3 - 5 strykningar ca 0,7 kg/ m²
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov150 liter (kalkvatten), 130 liter (kalkfärg)
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelLuftkalk (K)

Instruktioner

Blandning

Pigmenteras på arbetsplatsen med kalkäkta pigment enligt recept. I vissa fall kan även järnvitriol tillsättas. Kalkvatten och kalkfärg ska tillredas i god tid före målning och lagras i tunnor med "flytande lock". På så sätt förhindrar man att kalkskorpa bildas på ytan. Skulle sådan skorpa bildas måste den avlägsnas före målningen. Kalkvatten En burk Cal 248 Gotlandskalk (25 kg våtsläckt kalkpasta) blandas med 150 lit rent vatten. Rör om kalkpastan väl och låt kalken sjunka till botten. Vatten som bildas efter ett dygn ovanför bottensat-sen är kalkvatten. Bottensatsen återanvänds tills den är förbrukad. Vit kalkfärg (kalkmjölk) En burk Cal 248 Gotlandskalk (25 kg våtsläckt kalkpasta) blan-das med 130 lit rent vatten. Blanda noggrant med maskinvisp. Kulört kalkfärg Blanda på samma sätt som vit kalkfärg. Tillsätt rätt mängd pigment enligt recept för varje objekt. Uppvägningen ska ske noggrant med lämplig våg. Rör ut uppmätt pigment i mindre kärl med elvisp i kalkvatten eller kalkmjöl tills pigmentet är helt blandat. Tillsätt denna pigmentlösning till kalkmjölken. I vissa fall kan även järnvitriol tillsättas. Gör en provstrykning för att kontrollera kulören innan målningen påbörjas.

Förbehandling

Putslagningar ska vara utförda med kalkputs och ha en struktur lika befintlig puts. Lagningarna förmålas innan avfärgning av fasaden utförs.

Applicering

Innan själva kalkmålningen påbörjas ska ytan grundas med kalk-atten. Kalkvattnet får inte rinna - använd ryggspruta. Påför kalkfärg på den med kalkvatten behandlade ytan enligt för objektet anvisad metod, antingen krysstrykning eller rundstrykning. Antal strykningar beror på putsstruktur, kulör och underlag. Vit kalkfärg
fordrar 4 - 7 strykningar och kulört kalkfärg normalt 3 - 5 strykningar. Angivna antal strykningar är endast vägledande.

Efterbehandling

Så snart kalkmålningen är klar fixeras ytan med kalkvatten. Använd ryggspruta och se till att kalkvattnet "dimmas" på så att ytan blir fuktig utan rinning.

Praktiska tips

Avled regnvatten från taket. Kalkmålning ska
endast utföras under den varma årstiden. Tempe-raturen får inte under-stiga +5° C. Skydda fasaden med tak av t ex presenning som
dras ned en bit på ställningen.

Miljö Säkerhet

Lagring

Minst 24 månader i plastburk frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.