Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 242 cd-färg

weber.cal 242 cd-färg
weber.cal 242 cd-färg

Egenskaper

  • Mineralisk putsfärg

Mineralisk putsfärg baserad på mineralisk kalk och välgraderad dolomit. Kan erhållas i merparten av NCS-skalans kulörer. Specialkulörer tillverkas för större objekt.

Allmänt

Användningsområde

Används för målning på mineraliska underlag
t ex KC-puts i högst klass C, eller hydrauliskt kalkbruk.

Underlag

Tidigare målade underlag ska vara av typen KC- eller kalkfärg.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

20kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång 0,6 kg/m2 (strykning, 2 behandlingar)
0,8 kg/m2 (sprutning, 2 behandlingar)
Tillsatsmedel Konsistensgivare
Vidhäftningsförbättrare
Flytmedel
Användningsområde
För utomhusbruk Ja
Vattenbehov

18 lit/säck

Starkt pigmenterade kulörer kan kräva mer vatten.

Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Hydraulisk kalk NHL 5 och luftkalk (K)
Tillsatsmaterial Oorganiska pigment
Ballast Krossad dolomit, kornstorlek: 0 - 0,25 mm
Fibrer Nej

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten 3 - 4 min med maskinvisp, eller en liten snabbblandare. Det är viktigt att vattenmängd och blandningstid är absolut lika i de olika satserna, då man annars får nyansavvikelser.

Förbehandling

Se till att underlaget har en jämn och enhetlig struktur och att sugningen är jämn över hela fasadytan. Vid renovering rengörs underlaget noga med högtryckstvättning eller våtblästring. Vid torra och varma väderförhållanden ska underlaget förvattnas lätt. Använd slang med finspridarmunstycke. Ev. lagningar ska efter tork behandlas med en förstrykning med Cal 242 CD-färg.

Applicering

Vid påförande och under härdningstiden ska temperaturen i vägg och omgivande luft vara minimum +5°C. Färgen påförs i två skikt genom penselstrykning eller sprutning med tex. P20. OBS färgen skal alltid arbetas in i underlaget med kvast/pensel ellr roller, gäller även vid sprutning. Färgen ska torka mellan behandlingarna. Planera målningen så att skarvar undviks. Behandla en hel yta inom naturliga avgränsningar utan avbrott.

Efterbehandling

Den färdiga ytan ska eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Angränsande fasadmaterial ska noga intäckas.
Efterrengöring måste utföras innan färgen
hårdnat. Alla redskap görs rena med vatten innan färgen hårdnat. Skydda fasaden med tak från t ex presenning som dras ned en bit på
ställningen. Avled regnvatten från taket.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.