Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber säckskurning hand

weber säckskurning hand

Egenskaper

  • Anpassad för hand applicering
  • Infärgas efter önskemål

weber säckskurningsbruk hand är ett färgat torrbruk baserat på kalkcement för säckskurning av tegel.

Allmänt

Användningsområde

Säckskurningsbruk hand används för säckskurning av tegelfasader där maskinapplicering inte önskas. Säckskurning ger ett specielt utseende där teglet lyser igenom till viss del.

Kulörer

Weber säckskurningsbruk kan fås i weber murbruks standardkulörer samt kan tillverkas i specialkulör enligt tex NCS skalan. Då underlagets sugförmåga, temperatur och fuktförhållande vid appliceringen påverkar kulören skall alltid kulörprov utföras och godkännas på arbetsplatsen.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång4-5 kg/m²
Vattenbehov4-5liter/25kg
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement.
TillsatsmaterialOorganiska pigment
BallastNatursand 0-2mm.

Instruktioner

Blandning

Säckskurningsbruk blandas med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Vattenmängd 4 - 5 liter per 25 kg säck. Använd samma vattenmängd och blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Fasaden ska vara murad med normalbränt och frost beständigt tegel. Hårdbränt och slätt tegel ska ej användas. Fogar ska vara väl fyllda och avstrukna. Innan säckskurning förvattnas fasaden lätt med slang och finspridarmunstycke. Underlaget får dock inte vara så blött att det ej suger bort brukets överskottsvatten.

Applicering

Den färdigskurade väggen ska ha ett mycket tunt skikt av skurat bruk som varierar i tjocklek. Utrivningen ska vara utförd så att tegelstenarna partiellt är synliga, teglets färg ska bitvis lysa igenom. Säckskurningsbruket stålas ut och filtas till ett tunnt lager efter att tegelmurverket fogats och härdat.

 

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Den färdiga produkten skall hållas fuktig i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid.

Praktiska tips

På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörprovet av flera olika skäl – underlagets egenskaper, arbetsutförande, struktur etc. Gör gärna ett prov på fasaden.

Observera

Säckskurning får inte utföras vid risk för temperatur under +5° C utan att vidta vinteråtgärder

Underhåll

Underhåll av en fasad kan innebära att man behöver tvätta fasaden pga av den blivit smutsig eller angripen av alger eller mögel. På weber.se/rengöring av fasader finns mer att läsa om detta.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.