Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 344 grovputs för klinker

weber.therm 344 grovputs för klinker

Egenskaper

Speciellt avsett för Serporoc Fasadsystem. Genom sin sammansättning har bruket låg vattensugning och god frostbeständighet.

Allmänt

Användningsområde

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och sand som ballast. Pumpbart. Används som grovputsbruk på fasadytor som ska klinkerbekläs, och är typgodkänt i Serporoc Fasadsystem.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 40 kg/m²
Max tjocklek10mm/påslag
Rekommenderad skikttjocklekCa 20 mm (två påslag grov-puts)
Vattenbehov4-5 liter per säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement
BallastKrossad dolomit och sand, 0-2 mm

Instruktioner

Blandning

Blandas med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Se till att Weber 323 Nät är plant och hålls mot mot isoleringen så att ”bubblor” undviks. Använd gärna Therm 325 Clips. Dåligt sträckt armeringsnät ger större materialåtgång. Rita in rörelsefogarna redan i projekteringsskedet, så att de följer klinkerskarvarna.

Applicering

Therm 344 sprutas på fasaden med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Bruket kan även dras på för hand. Innan sprutningen påbörjas ska bruksslangen smörjas med kalkvälling. Börja frampumpningen med låg hastighet och med slangen på marken. Första påslag. Applicera första skiktet så att armeringsnätet är helt täckt av bruk, ca 10 mm tjocklek. Bruket dras av med rätkäpp. Ytan ska vara skrovlig. Fönstersmygar grundas noggrant. Överskottsbruket dras av så att smygen blir så jämn som möjligt. Detta underlättar putsning av följande skikt. Vid torr och varm väderlek ska första skiktet eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke. Andra påslag Andra skiktet grovputs påförs tidigast två dygn efter det första skiktet. Vid torrt och varmt väder ska förvattning utföras innan putsen påförs. Använd slang med finspridarmunstycke. Drag av putsen med Weber Putsbräda, avjämna ”ryggar” och andra ojämnheter med lämpligt verktyg, t ex Kanitz, rivbräda eller spikbräda.

Obs! Det är viktigt att den utskurade grovputsen är plan och jämn, men den får inte överarbetas så att ytan blir för slät. Putsen måste skäras loss vid fönster och dörrsmygar samt vid balkongplattor m m. Vid torr och varm väderlek ska putsen eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Vid användning av Therm 344 Grovputsbruk (Serporoc) till grovputs är det mycket viktigt att första skiktet inte blir tunnare än andra skiktet. Avled regnvatten från taket. Placera in rörelsefogar så att det stämmer med klinkerskarvarna.

Observera

Två påslag grovputs ska vara totalt ca 20 mm, det första skiktet något tjockare.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.