Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 343 basbruk

weber.therm 343 basbruk

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsedd för SERPOROC MK-2 Fasadsystem. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som enda grovputspåslag i SERPOROC MK-2 Fasadsystem.

Underlag

Therm 321 Skiva, med weber 323 Nät på distans vilket skapas med Therm 312 Fäste TB.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 27 kg/m2
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Blandning

Therm 343 Basbruk blandas med vatten i snabbgående blandare 3-4 minuter eller i långsamtgående blandare 7-10 minuter. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats tillsats.

Tänk på att använda GS-Tillsatts om genomströmningsblandare används.

Förbehandling

Se till att putsbäraren weber 323 Nät är på distans från underlaget, använd Therm 325 Clips.

Applicering

Therm 343 Basbruk påföres med lämplig putsspruta tex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Kan även dras på för hand. Påför Therm 343 Basbruk så att putsbäraren är helt täkt av bruk, minst 12 mm. Bruket dras av med rätkäpp. Ytan ska vara grov i sin struktur vilket skapas med att använda spikbräda alt, våffla. Smygar och hörn måste vara raka, detta underlättar putsningen med efterföljande putsskikt som är ytputs

Efterbehandling

Therm 343 Basbruk ska efterfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar efter som bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Det är mycket viktigt att Therm 343 Basbruk påföres till rätt tjocklek, minst 12 mm. Putsning får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.