Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 342 fasadbruk

weber.therm 342 fasadbruk
weber.therm 342 fasadbruk

Egenskaper

  • Fiberförstärkt
  • Lätt arbetat
  • Pumbart (60 m slang)

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som andra grovputspåslag i Serporoc Fasadsystem.

Används för putsarbeten i nyproduktion och renovering.

Serporoc

Underlag

Therm 340 Underlagsbruk.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek10 mm
Vattenbehov4-5 liter per säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0.2 MPaEN 1015-12
BindemedelKalk och cement
BallastKrossad dolomit och sand samt fibrer, 0-3 mm

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Brukspump
• P50 max 60m slang Ø32mm
Blandare
• M100 (snabbgående blandare)
• Planblandare

Genomströmningsblandare =JA Obs GS tillsats krävs
 

Blandning

Therm 342 Fasadbruk blandas med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 minuter eller i långsamgående blandare 7 - 10 minuter. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda när bruksmassan blandats klumpfri.

Tänk på att använda GS tillsatts om genomströmningsbalandare används.

Förbehandling

Therm 342 Fasadbruk påförs tidigast tre dygn efter det att första grovputspåslaget utförts med therm 340 Underlagsbruk. Therm 340 måste ha uppnått rätt hållfashet innan skiktet med therm 342 påförs, detta minimerarar risken för sprickbildning. Förvattna innan sprutningen påbörjas.Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Therm 342 Fasadbruk påförs med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Kan även slås på med slev. Innan sprutningen påbörjas ska bruksslangen smörjas med kalkvälling. Börja frampumpningen med låg hastighet och med slangen på marken. Therm 342 Fasadbruk ska ha en tjocklek av ca 10 mm, dock ej tjockare än första grovputspåslaget. Drag av putsen med putsbräda, avjämna ”ryggar” och dylikt med lämpligt verktyg, t ex kanitz, rivbräda eller spikbräda. Om ytputsen ska vara spritputs eller rivputs ska grovputsen vara något skrovlig. Vid tunnare ytputs eller färgning ska grovputsen sammanrivas till jämn och ensartad struktur. Överarbeta inte grovputsen vid sammanrivningen. Det är viktigt att putsen kan röra sig fritt. Skär därför med mursleven igenom putsen vid alla fönster- och dörrsmygar, taktassar, balkonger m m. 

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Grovputsen ska efterfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid.

Praktiska tips

Blandat produkt måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbete får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, se weber.se/ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda närliggande ytor, byggnader, bilar etc.
 

Observera

Obs! Rörelsefogar i Serporoc Fasadsystem ska utföras inom två dygn efter det att grov-putsen har påförts. Placeras på lämpliga ställen med max 12-15 m mellanrum, såväl vertikalt som horisontellt. Systemet ska friskäras och friläggas vid fasta anslutningar till andra material, exempelvis smygar, ventiler, socklar, infästningar o dyl. Obs! Totalt grovputspåslag (första + andra påslag) vid SERPOROC Fasadsystem ska vara ca 20 mm. Vid första grovputspåslag används alltid Therm 340 Underlagsbruk.

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar på weber.se.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.