Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 261 putsbruk EF

weber.therm 261 putsbruk EF
weber.therm 261 putsbruk EF

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement fiberförstärkt med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som putsbruk i Weber Fasadsystem EF. Läs alltid produktbladet innan anvädning.

Underlag

  • Therm 398 mineralullsskiva
  • Therm 399 EPS skiva
  • Aquaroc putsbärande skiva
  • Leca block
  • Lättklinkerbetong
  • Betong

 

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs (organiska putser)

Specifikation

Materialåtgång

20kg/10mm/kvm

 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 22%  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass CS III (tidigare bruksklass B)  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Kalk och cement  
Ballast Natursand 1 mm  
Fibrer Ja  
Lufthalt Ca 20%  

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.
Alt genomströmningsblandare, Modul-K.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och damm-fritt.

Applicering

Therm 261 Putsbruk EF sprutas med lämplig putsspruta t ex Modul-K Alt Brukspump P 25 eller P 50 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Kan även dras på för hand. Therm 261 Putsbruk EF påföres som en tvåskiktsbehandling. Armeringsnätet läggs i det första skiktet Andra skiktet påföres normalt dagen efter. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt.

Efterbehandling

Vid putsning med Therm 261 i normala förhållanden fodras ingen eftervattning.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.