Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 260 EF-A- sockelbruk

weber.therm 260 EF-A- sockelbruk

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på cement fiberförstärkt med välgraderad dolomit och natursand som ballast.

Allmänt

Användningsområde

Används som putsbruk i Weber Fasadsystem EF på ytor där extra hållfasthet och beständighet krävs, tex socklar som går ner under marknivån.

Underlag

Therm 399 eps-skiva.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs (organiska putser)

Specifikation

Materialåtgång

20kg/10mm/kvm

 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 22%  
Tryckhållfasthet
CS IV    
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Cement  
Ballast Natursand 2 mm  
Fibrer Ja  
Lufthalt Ca 20%  
Sammansättning Bruksklass A  

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.
Alt genomströmningsblandare, Modul-K.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och dammfritt.

Applicering

Therm 260 Sockelbruk EF-A påföres i två skikt, ca 8-10mm total tjocklek. Armeringsnätet läggs i det första skiktet Andra skiktet påföres normalt dagen efter. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt.

Efterbehandling

Putsskiktet ska efterfuktas. Använd slang med finspridaremunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är cement baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.