Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 364 monobruk

weber.cal 364 monobruk

Egenskaper

  • Kalkbruk med fibrer
  • Pumpbart
  • För skikt på ca 20mm

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart. Det är speciellt framtaget för att kunna läggas på i ett skikt ca 20mm

Allmänt

Underlag

Base 364 Monobruk HK  är ett specialkomponerat hydrauliskt kalkbruk som kan appliceras i ett enda skikt ca 20mm, då endast med spikriven yta och stänkputs/spritputs som ytputs. En produktfördel som gör puts-arbetet effektivare och ger besparingar i både tid och arbete. Vid underlag av trä, t ex timmerstomme, rekommenderas användning av förhydningspapp.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 30 kg/m² (15 mm)
Ca 50 kg/m² (25 mm)
Min tjocklek15 mm
Max tjocklek25 mm
Vattenbehov4,5 liter per 25 kg säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5
BallastKorssad dolomit och sand samt fibrer Kornstorlek 0-3 mm

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 8 min.

Applicering

Base 364 Monobruk HK påförs i ett skikt 15 - 25 mm med putsspruta. Bruket kan även slås på för hand. Efter det att bruket är påsprutat ska det dras av med rätkäpp. Därefter ska det stå och torka till dess att hållfastheten är sådan att ytorna kan rivas med en tät spikbräda, under normala omständigheter dagen därpå. Vid slätputs med putsfärg ska Base 364 Monobruk HK dras av med rätkäpp efter det är påsprutat. Låt torka till dagen därpå. Därefter lägger man på ytterligare  5-6 mm Base 364 Monobruk HK som slätskuras.

Praktiska tips

Miljövänligt
Mindre damm
Mindre buller
Mindre mängd avfall
Färre transporter
Mineraliska produkter
Diffusionsöppen
konstruktion
Tjockputs i ett skikt

Observera

Vid påförande och under torktiden måste temperaturen i vägg och omgivande luft överstiga +5° C.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.