Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 158 hydrauliskt kalkbruk grov

weber.cal 158 hydrauliskt kalkbruk grov
weber.cal 158 hydrauliskt kalkbruk grov

Egenskaper

  • Kalkbruk med fibrer
  • Pumpbart

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer. Bruket är baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand och fingraderad dolomit som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används till grovputsning på fasader där det krävs en extra tjock putsuppbyggnad, eller som underlag för cal 148 Hydrauliskt Kalkbruk på gamla byggnader av natursten m m.

Underlag

Underlag av tegel eller natursten grundas med cal 109 Hydraulisk Kalkgrund. På underlag av trä (revetering) påförs ett första skikt med cal158 Hydraulisk Kalkbruk Grov, så tjockt att vassmattan eller nätet är väl täckt.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg säck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång20 kg/m² vid 10 mm
TillsatsmedelKonsistensgivare, luftporbildare, fibrer
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovVid putsning ca 5 lit/säck
Vid murning ca 4 lit/säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,1 MPaEN1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW0EN 1015-18
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5.
BallastNatursand och fingraderad dolomit samt fibrer.
Kornstorlek: 0 - 4 mm
FibrerJa

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Förvattna innan grovputsning påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter grundningen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 16-18 mm munstycke. Erforderlig putstjocklek byggs upp med flera putsskikt dock max 10 mm per påslag. Varje skikt komprimeras med skånska och dras av med rätskiva. Cal 158 Hydrauliskt Kalkbruk Grov ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för efterföljande ytputs. Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in.Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning eller fogning får inte ske vid temp.
under +5°C utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.