Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 156 hydraulisk kalkfog

weber.cal 156 hydraulisk kalkfog

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk på hydraulisk kalk och luftkalk med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart. Levereras ljust beige.

Allmänt

Användningsområde

Används för murning och fogning vid renovering av äldre byggnader murade i natursten eller tegel, t ex kyrkor, borgar, murar m m.

Underlag

Äldre byggnader murade med natursten eller tegel där kalkbaserade murbruk har använts.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

TillsatsmedelKonsistensgivare, luftporbildare
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovVid fogning ca 4 lit/säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelLuftkalk(K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
BallastKrossad dolomit och natursand, kornstorlek 0 - 3mm
FibrerNej
VintertillsatsNej

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Förbehandling

Rengör fogarna noggrant och blås rent med tryckluft.
Avlägsna tidigare lagningar med cementbruk eller KC-bruk.

Applicering

Tryck fogbruket så hårt att fogen fylls ordentligt.
I djupare fogar fylls flera gånger med bruket.
Är fogen mycket djup kan man även tillsätta krossad dolomit, fraktion F5 eller F8, i bruket.

Efterbehandling

Fogade ytor ska hållas fuktiga i minst 3 dygn.
Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan ska under arbetets gång fuktas då och då.
Tillrett bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Fogning eller murning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger, utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.