Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 152 hydrauliskt kalkbruk fin

weber.cal 152 hydrauliskt kalkbruk fin

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Avsett för tunna ytbehandlingar av grovputs där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragning.
Även på invändiga ytor.

Underlag

Underlag av cal 148 Hydrauliskt Kalkbruk och cal 158 Hydrauliskt Kalkbruk grov.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång5 kg/m2 (2,5 mm)
TillsatsmedelKonsistensgivare, luftporbildare
Min tjocklek2 mm
Max tjocklek3 mm
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovVid putsning 6 lit/säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5
BallastKrossad dolomit och sand
Kornstorlek: 0 - 1 mm
FibrerNej

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Den tidigare grovputsade ytan ska förvattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter grovputsen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Cal 152 Hydraulisk Kalkbruk Fin påförs i max 3 mm skikttjocklek. Blandat bruk måste användas inom två timmar, eftersom bindemedlet är hydrauliskt.

Efterbehandling

Putsskiktet ska eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn.
Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under + 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.