Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 148 hydrauliskt kalkbruk

weber.cal 148 hydrauliskt kalkbruk

Egenskaper

  • Pumpbart kalkbruk

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand och fingraderad dolomit som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används vid putsning där det krävs ett starkare bruk än vad som kan uppnås med luftkalkbruk.
Är även lämpligt för fasader där kalkbruk
föreskrivs på byggnader i utsatta lägen, t ex vid kusten och andra slagregnrika områden. Rekommenderas vid renovering av äldre byggnader där det befintliga kalkbruket är hårt. Kan även användas vid mindre murningsarbeten dock ej vid konstruktionsmurning.

Underlag

Underlag av tegel och natursten grundas med cal 109 Hydraulisk Kalkgrund. På underlag av trä (revetering) påförs ett första skikt med cal 148 Hydraulisk Kalkbruk, så tjockt att vassmattan eller nätet är väl täckt.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång Ca 20 kg/m² (10 mm)  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov Vid putsning ca 5 lit/säck.
Vid murning ca 4 lit/säck
 
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass CS I EN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning 0,1 MPa EN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
Vattenabsorption W0 EN 1015-18
Bindemedel Luftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5  
Ballast Natursand och fingraderad dolomit Kornstorlek: 0 - 3 mm  
Fibrer Nej  
Sammansättning    

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter grundningen. Slå på bruket med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 16-18 mm munstycke. Erforderlig putstjocklek byggs upp med flera putsskikt dock max 10 mm per påslag. Varje skikt komprimeras med skånska och dras av med rätskiva. Cal 148 Kalkbruk ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för efterföljande ytputs. Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in.Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.