Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 145 vattrivningsbruk

weber.cal 145 vattrivningsbruk

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Vattrivningsbruk används framförallt vid varsamma renoveringar av kulturbyggnader
slätputsade med kalkbruk.

Underlag

Underlag av kalkputsade fasader.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 2kg/m² vid 1 mm
TillsatsmedelKonsistensgivare
Luftporbildare
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovCa 5-6 liter per säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelLuftkalk
BallastKrossa dolomit 0-0,5 mm
FibrerNej

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Vid mindre arbeten använd borrmaskin med visp.

Förbehandling

Vid djupare skador lagas först med cal 142 Kalkbruk eller cal 144 Kalkbruk Fin. Underlaget ska omsorgsfullt rengöras genom varsam sandblästring och/eller högtryckstvättning samt borstning. Eventuella lagningar gjorda med cementbaserade bruk huggs bort och lagas med cal 142 Kalkbruk. Innan putsning påbörjas ska ytan förvattnas, använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket sprutas på fasaden med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P20 och sprutpistol med 12 mm munstycke alt. används trattpistol. Bruket rivs ut med rivbräda så att sår och håligheter fylls och inget bruk blir kvar på den oskadade ytan. Vid mindre lagningar kan bruket penslas på.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan ska under arbetetsgång fuktas då och då
Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.