Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 144 kalkbruk fin

weber.cal 144 kalkbruk fin

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Cal 144 Kalkbruk fin används där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragningar. Lämpligt även som finlagningsbruk där man önskar laga mindre skador. Även för invändiga ytor.

Underlag

Underlag av Cal 142 Kalkbruk

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 5 kg/m² (2 mm)
TillsatsmedelLuftporbildare
Konsistensgivare
Min tjocklek2 mm
Max tjocklek3 mm
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovCa 6 liter per 25 kg säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt tekninsk kalk
BallastKrossad dolomit och sand
Sammansättning

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Den tidigare grovputsade ytan ska förvattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påförs genom att slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 alt. P 20 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Cal 144 Kalkbruk Fin påförs i max 3 mm skikttjocklek.Ytan ska under arbetets gång då och då fuktas för att påskynda karbonatiseringen. Avled regnvatten från taket. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan ska under arbetets gång fuktas då och då.
Tillrett bruk kan användas nästa dag. Vid behov
tillsätt ytterligare vatten.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.