Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 142 kalkbruk

weber.cal 142  kalkbruk
weber.cal 142  kalkbruk

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som lagnings- och grovputsbruk för
omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader. Även för invändiga ytor. Lämpligt vid lagning av befintliga kalkputser med låg hållfasthet samt vid renovering av svaga underlag med låg hållfasthet.

Underlag

Grundning samt putsbärare som tidigare putsats med kalkbruk.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (vid 10 mm tjocklek)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov5 liter per 25 kg säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk
BallastKrossad dolomit och sand 0-3 mm
FibrerNej
Sammansättning

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Används ej i genomströmningsblandare!

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påföres normalt dagen efter grundningen. Slå på bruket med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex brukspump P 50. Använd sprutpistol med 16-18 mm munstycke. Cal 142 Kalkbruk påförs i max 10 mm skikttjocklek. Tjockare utfyllnader måste utföras i flera påslag och torka mellan varje påslag. Cal 142 Kalkbruk ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för efterföljande ytputs. Ytan skall under arbetets gång då och då fuktas. Cal 142 Kalkbruk avdrages med rätkäpp så att en plan yta erhålles och slätskuras därefter. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket. Önskas en mycket slät yta, utföres en finstockning med Cal 144 Kalkbruk Fin.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Denna produkt rekomenderas ej med GS-tillsats.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.