Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base cementputs 1mm

weber.base cementputs 1mm

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast.

Allmänt

Användningsområde

Cementputs A 1 mm används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slamningsbruk på grundmurar under mark.

Underlag

Betongunderlag

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg Säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångVid putsning åtgår ca 10 kg per m² vid putstjocklek 5 mm.
Utbyte Ca 14 liter per 25 kg säck
Användningsområde
För utomhusbrukJa
VattenbehovCa 4 liter / 25 kg säck
Tryckhållfasthet
28 dygn>30 ( betong ) MPa
Fysikaliska egenskaper
BindemedelByggcement
BallastNatursand 0-1 mm
Rekommenderad vattenhaltca 4,0 liter / 25 Kg
Lufthaltca 18 %
SammansättningC 100/300

Instruktioner

Blandning

Cementputs A 1 mm blandas maskinellt med ca 4 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 14 liter användningsfärdigt bruk.
Vid putsning åtgår ca 10 kg/ m2 vid 5 mm putstjocklek. Färdigt bruk bör användas inom ca 2 timmar.
Blandning görs med frifallsblandare, planblandare eller snabblandare.

Förbehandling

Väggytorna rengöres noggrant från damm, ev formolja och andra föroreningar, förvattna.
Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas

Applicering

Bruket påföres normalt dagen efter grundningen. Slås på med slev eller dras på med skånska.
Om ytan ska avfärgas med en putsfärg ska den utskurade ytan ha en jämn struktur, går bra att filta

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas

Observera

Putsning får inte ske då risk för tem, under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.