Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 384 rot-puts kc

weber.base 384 rot-puts kc

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Avsett för grovputsning i weber ROT-system KC. Se separat arbetsanvisning. Produkten är även speciellt lämpad för putsning vid reparation och ombyggnader av äldre byggnader med utsmyckningar såsom listdragningar m m. Även lämplig vid putsning på vassmatta, samt vid invändiga putslagningar.

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10 mm)
Max tjocklek15mm/påslag se ovan
Vattenbehovca 4 liter per 25 kg säck
Tryckhållfasthet
Vidhäftning
Vidhäftning0,15 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
BallastKrossad dolomit och sand samt fibrer Kornstorlek 0-3
SammansättningKC 60/40/650

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. kan även beställas med GS tillsats för blandning i genomströmningsblandare.

Förbehandling

Vid renovering Fasaden högtryckstvättas så att all lössittande färg avlägsnas. Om fasaden är målad med organisk färg måste all färg bort. Bompartier nedknackas, och sprickor upphugges till ca 20 mm. Sättsprickor och skarvar mellan olika stommaterial armeras med weber 323 Nät. Förvattna och grunda frilagda ytor. Vid hel omputsning Gammal puts tas bort och underlaget rengörs väl. Skadade partier i stommen lagas med samma material som stommen består av. Sättsprickor i stommen samt skarvar mellan olika stommaterial armeras. Vid sugande underlag förvattnas fasaden före påslag.

Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter att ett tunt grundningsskikt påförts. Grundningen kan bestå av olika typer av bruk beroende på underlagets beskaffenhet. Grundningsbruk att välja på; weber 104 rotputsgrund, weber cal 109 hydrauliskgkalkgrund eller i vissa fall med kan ytorna grundas med samma produkt base 384 rotputs detta gäller framförallt vid nätatde putskonstruktioner.  Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta t.ex Brukspump P 50/P25 och sprutpistol med 18 mm munstycke till ca 10 mm tjocklek / påslag. Bruket dras av med rätkäpp och komprimeras med skånskan. När base 384 rotputs ska efterföljas av ett skikt av fin bruk ex. base 385 rotputs fin eller cal 152 hydraulisk kalkbruk fin kan ett tjockare skikt läggas på upptill 15 mm i ett påslag som sedan avtsockas med stockkäpp eller våfflas/spikrivs till grov poröppen struktur för bästa vidhäftning.Om ytan ska avfärgas med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att den utskurade putsen har en jämn strukturs. Nypåslagen puts ska skyddas mot snabb uttorkning och mot regn. Putsning får inte ske vid temp. under +5C utan att vidta vinteråtgärder.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke. Vattna ej så att vattnet rinner efter fasaden.

Praktiska tips

Avled regnvatten från taket. Skydda fasaden
med tak av presenning som dras ned en bit på
ställningen. Om extra slät yta krävs, putsa ett tunt yttre skikt med 1 mm fraktion, även lämpligt vid listdragning.

Observera

Total putstjocklek ska vara 15-25 mm.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.