Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 346 putsbruk CW2

weber.base 346 putsbruk CW2
weber.base 346 putsbruk CW2

Egenskaper

  • Fiberförstärkt
  • Pigmenterat
  • Pumpbart i 60 m slang

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement med välgraderadvit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som andra grovputspåslag  på Con-wall, tjocklek 10 mm   

Con-wall

Underlag

Base 345 putsbruk CW1

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m² 
Rekommenderad skikttjocklekCa 10 mm 
Vattenbehov4,5-5 liter per säck 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0.3 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW1EN 1015-187
BindemedelKalk och cement 
BallastKrossad dolomit och sand samt fibrer 0-3 mm 

 

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Brukspump
• P50 max 60m slang Ø32mm
Blandare
• M100 (snabbgående blandare)
• Planblandare
Genomströmningsblandare =JA Obs GS tillsats krävs

Blandning

Blanda putsbruket med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Vid användande av genomströmningsblandare krävs GS tillsats. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda när bruksmassan blandats klumpfri.

Förbehandling

Se till att första utstockningen är korrekt i tjocklek och har eftervattnats minst 3 dygn samt är torr.

Applicering

Putsbruket påförs med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Kan även dras på för hand. Påför putsbruket Ca 10 mm tjocklek (ca 20 kg/m²). Bruket dras av med rätkäpp. Våffling eller spikrivning rekomenderas som behandling.

Efterbehandling

Putsbruket ska eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Det är mycket viktigt att  påslaget  blir min 10 mm tjockt och inte tjockare än första utstockningen som består av base 345 Putsbruk CW1. Blandat bruk måste användas inom två timmar efetrsom bindemedlet är KC baserat. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Regntak ska alltid användas. Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, se weber.se/ Putsning vintertid.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar på weber.se

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.