Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 262 putsbruk ef vit

weber.base 262 putsbruk ef vit

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement fiberförstärkt med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som putsbruk på Lättbetong.
Läs alltid produktbladet innan anvädning.

Underlag

Lättbetong.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång20 kg/10mm/kvm
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovCa 22%
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS III (tidigare bruksklass B)
28 dygn6-10 MPa
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och vitcement
BallastNatursand 1 mm
FibrerJa
LufthaltCa 20%

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.
Alt genomströmningsblandare, Modul-K.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och damm-fritt.

Applicering

Base 262 Putsbruk EF VIT sprutas med lämplig putsspruta t ex Modul-K Alt Brukspump P 25 eller P 50 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Kan även dras på för hand. Base 262 Putsbruk EF VIT påföres som en tvåskiktsbehandling. Armeringsnätet läggs i det första skiktet Andra skiktet påföres normalt dagen efter. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt.

Efterbehandling

Vid putsning med base 262 ef i nomala förhållanden fodras ingen eftervattning

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.