Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 138 tunnputs

weber.base 138 tunnputs

Egenskaper

Weber.base 138 Tunnputs är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart. Lätt och smidig att arbeta med.

Allmänt

Användningsområde

Används till invändig puts på lättbetong eller som finputsbruk på andra mineraliska underlag.

Underlag

Mineraliska underlag, framförallt lättbetong.

Förpackning

25 kg säck
Storsäck 1000kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

10kg/5mm/kvm

Min tjocklekVid tunnputsning 2 mm
Max tjocklekVid putsning 5 mm i varje påslag.
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovCa 6 lit/25kg
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och vitcement
BallastKrossad dolomit max 0,6 mm

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Vid mindre arbeten kan maskinvisp användas.

Förbehandling

Underlaget ska förvattnas. Använd slang med finspridarmunstycke. Större hål och ytskador lagas med base 138 i styv konsistens.

Applicering

Dra på med stålskånska eller spruta med lämplig putsspruta t ex Brukspump P 20 alt P 50 och sprutpistol med 10 - 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med stålskånska till ett skikt om 4-5mm och skuras med filtbräda när påslaget börja torka.

På lättbetong armeras putsskiktet med glasfiberväv 324 för att motverka sprickbildning. I dessa fall appliceras base 138 i två skikt, ett första skikt mot underlaget 4-5 som glasfibernätet arbetas in i så att hela nätet omsluts av bruk. Tidigast dagen efter appliceras ytterliggare ett skikt på 2-4mm som filtas till önskad struktur.

Efterbehandling

Putsskiktet ska eftervattnas hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridaremunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.