Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 136 finputsbruk c

weber.base 136 finputsbruk c
weber.base 136 finputsbruk c

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Avsett för tunnputsning och avjämning av sandblästrade fasader samt för listdragning där slät och jämn yta erfordras. Kan även användas på invändiga ytor där kalkcementputs har använts.

Underlag

Underlag av tidigare KC putsade fasader.

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 5 kg/m² (2 mm)
Min tjocklek2 mm
Max tjocklek5 mm
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov5-6 liter per säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement
BallastKrossad dolomit och sand 0-1 mm
SammansättningKC 50/50/650

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Den tidigare grovputsade ytan ska förvattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter grovputsen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta t ex Brukspump P 20 alt P 50 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med skånska och slätskuras. Påförs i max 5 mm skikttjocklek, dock inte mer än nödvändigt för att uppnå önskad ytfinish.

Efterbehandling

Putsskiktet ska eftervattnas. Använd slang med
finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.