Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 135 putsbruk c hand

weber.base 135 putsbruk c hand
weber.base 135 putsbruk c hand

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast.

Allmänt

Användningsområde

Används för finputsarbeten i nyproduktion och renovering.

Kulörer

Infärgas ej.

Underlag

Mineraliska underlag tex.
• 103 rödgrund
• Leca
• Tegel
• KC puts av minst kval. CSII (C)
 

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 10 kg/5mm/kvm 
Rekommenderad skikttjocklekMax 5 mm/ påslag mm 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
För inomhusbrukJa 
Vattenbehovca 4 liter per säck 
Tryckhållfasthet
28 dygn1,5 MPa 
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement 
BallastNatursand 0-1 mm 
Lufthaltca 15-20 % 
Sammansättning50/50/650 

Instruktioner

Maskiner och utrustning

Blandare
• M100 (snabbgående blandare)
• Planblandare
• Maskinvisp
 

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda när bruksmassan blandats klumpfri.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan putsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket slås på med slev drag av med rätkäpp och komprimera med skånska eller rivbräda.  Base135 putsbruk C ska rivas med rivbräda eller filtas till önskad struktur. Om produkten ska slätrivas med rivbräda rekommenderas rivbräda av masonite eller teak. Produkten ska alltid vara så torr vid rivning att vatten måste tillföras.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning.

Praktiska tips

Blandat produkt måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbete får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, se weber.se/ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda närliggande ytor.
 

Observera

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar på weber.se.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer