Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 132 utstockningsbruk b

weber.base 132 utstockningsbruk b
weber.base 132 utstockningsbruk b

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används för putsarbeten i nyproduktion och renovering.

• Weber KC/Ädelputssystem

Kulörer

Infärgas ej.

Underlag

Mineraliska underlag tex.
• 103 rödgrund
• Leca
• Tegel
• Grundmurar
• Socklar
• KC puts av minst kval. CSIII (B)

 

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10 mm)
Max tjocklek10 mm i varje påslag
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov4-5 liter per säck
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassCS IIIEN 1015-11
Vidhäftning
Vidhäftning0,3 MPaEN 1015-12
Fysikaliska egenskaper
VattenabsorptionW 0EN 1015-18
BindemedelKalk och cement
BallastKrossad dolomit och sand 0-3 mm

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Vissa underlag kräver inte grundning. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Brukspump
• P25/P50 max 60m slang Ø32mm
Blandare
• M100 (snabbgående blandare)
• Planblandare
Genomströmningsblandare =JA Obs GS tillsats krävs
 

Blandning


Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Vid användande av genomströmningsblandare krävs GS tillsats. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda när bruksmassan blandats klumpfri.

Förbehandling

De flesta underlag kräver grundning innan utstockning. Förvattna underlaget innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter grundningen. Slås på med slev eller sprutas med lämplig putsspruta. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. Om ytan ska avfärgas med putsfärg ska den utskurade grovputsen ha en jämn struktur. Putsbruket  ska spikrivas eller våfflas för att ge bästa vidhäftning för efterföljande putsskikt/ytputs. Om produkten ska slätrivas med rivbräda rekommenderas rivbräda av masonite eller teak. Produkten ska alltid vara så torr vid rivning att vatten måste tillföras.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid.

Praktiska tips


Blandat produkt måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbete får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, se weber.se/ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda närliggande ytor, byggnader, bilar etc.
 

Observera

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar på weber.se.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkingsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.