Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 131 lättbetongputs c

weber.base 131 lättbetongputs c
weber.base 131 lättbetongputs c

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong.

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m2 (10 mm)
Rekommenderad skikttjocklek10 mm i varje påslag
Vattenbehov4 - 5 lit/säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BallastKrossad dolomit och sand 0 - 3mm
SammansättningKC 50/50/650

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Nätning och grundning ska vara utfört. Före grovputsning ska väggen vid behov vattnas, helst dagen innan. Vid torr väderlek upprepas vattningen strax före grovputsningen. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påförs normalt dagen efter grundningen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke. Bruket dras av med rätkäpp och komprimeras med skånska. Om ytan ska avfärgas med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att den utskurade grovputsen har en jämn struktur och är fri från sprickor. Putsning får inte ske då risk för frost föreligger.

Efterbehandling

Putsskiktet ska eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Drag av med rätkäpp och komprimera med
skånska. Om ytan ska avfärgas med putsfärg eller tunn ytputs är det viktigt att den utskurade grovputsen har en jämn struktur och är fri från sprickor.

Observera

Putsning får inte ske då risk för frost föreligger.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.