Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 110 lättbetong grund

weber.base 110 lättbetong grund

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk och vitcement med natursand som ballast. Innehåller inga pigment. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används där underlaget är sådant att vanligt grundningsbruk är olämpligt, t ex kalksandsten och lättbetong.

Underlag

Underlag av kalksandsten och lättbetong.

Lagring

12 mån

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 3-5kg kg/m²
AppliceringstemperaturEj under 5 ºC
TillsatsmedelKonsistensgivare, Luftporbildare
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel

Vitcement och släckt kalk

BallastNatursand 0-3 mm
Sammansättning

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Förbehandling

Förvattna innan grundningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Påför base 110 Lättbetong grund med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 V alt P 50/P25 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Alt används trattpistol. Går även att slås på för hand, räkna då med större materialåtgång. Grundningen ska vara heltäckande.

Efterbehandling

Grundningen ska eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat grundningsbruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra för snabb uttorkning ska fasaden täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp, under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 mån

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.