Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 103 rödgrund

weber.base 103 rödgrund
weber.base 103 rödgrund

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk, baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Innehållet rött färgpigment för att underlätta kontroll av grundningsskiktet.Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används på alla underlag som betong, betongsten, tegel och lättklinker/Leca, för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget samt att utjämna suget för efterföljande putsskikt. På lättbetong används base 105 Vitgrund eller base 110 lättbetonggrund.

Underlag

Betong, betonghålsten, tegel och lättklinker/LECA.

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgångca 4 kg/m² (sprutad)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov4-5 lit/säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk
Portlandscement
BallastKrossad dolomit Natursand kornstorlek 0- 3 mm
FibrerNej
SammansättningKC 10/90/350

Instruktioner

Blandning

Blanda med 4-5 liter vatten / säck till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Förvattna innan grundning påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Påför bruket med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 10 mm munstycke alt. används trattpistol.
Slås grundningen på för hand ska den kvastas ut. Räkna då med större materialåtgång.

Efterbehandling

Grundningen ska eftervattnas om nästa putspåslag inte påförs i en följd. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Används inte på lättbetong.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer