Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 101 utstockningsbruk a

weber.base 101 utstockningsbruk a
weber.base 101 utstockningsbruk a

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används till grovputs och grundning där kraven på putsskiktets hållfasthet är extra höga.

Underlag

Underlag av betong och betonghålsten

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångGrundning: Ca 3 kg/m2
Grovputsning: Ca 20 kg/m2 (10 mm)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovGrundning och grovputsning: 5 - 6 lit/säck
Lagning: Ca 4 lit/säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement
Ballastkrossad dolomit och sand 0 - 3 mm
SammansättningKC 20/80/350

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.

Förbehandling

Gör rent underlaget från ev. formolja och andra föroreningar och laga ev. skador. Innan putsningen påbörjas ska ytan förvattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Grundning: Påför bruket ca 3 mm tjockt med slev eller lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50.
Slås grundningen på med slev bör den kvastas ut, räkna då med större materialåtgång. Grovputs: Utförs normalt dagen efter grundning. Påför bruket med Brukspump P 50 med 18 mm munstycke, eller slå på med slev. Max. 10 mm per påslag.
Lagning: Tryck i bruket med slev och arbeta in ordentligt. Låt det sätta sig innan det brädrivs. Max. 10 mm per påslag.

Efterbehandling

Putsskiktet ska eftervattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är cementbaserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.
Om putsning ska utföras på slätgjuten betong rekommenderar vi att vidhäftare tillsätts i grundningen.
Pga den höga hållfastheten i produkten är det extra noggrant med eftervattningen för att motverka krympning.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.