Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Kalkbruk övning 100/900

Weber Kalkbruk övning 100/900
Weber Kalkbruk övning 100/900

Egenskaper

Fabrikstillverkat övningstorrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Kornmax 3mm.

Allmänt

Användningsområde

Används som lagnings- och grovputsbruk för puts övning tex i yrkesskolor. Ej för beständiga arbeten endast övning.

Underlag

Olika typer av sten material eller grundade ytor med kalkbruk för putsövning.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg säck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (vid 10 mm tjocklek)
Vattenbehovca 5 liter per 25 kg säck beroende på underlagets sugförmåga och övningens syfte och typ av arbete.
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk
BallastKrossad dolomit och sand
FibrerNej
SammansättningK 100/900

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Bruket påföres i maximalt 10mm per skikt.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.