Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Nordic Vattrivning

Nordic Vattrivning
Nordic Vattrivning

Egenskaper

Fabrikstillverkat vattrivningsbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit som ballast.

Allmänt

Användningsområde

För återskapande av slätputsad yta som skadats lätt vid borttagning av gammalt färgskikt alternativt som sista skikt vid listdragning när extremt skarpa kanter ska arbetas fram.

Underlag

Tidigare skikt av kalkputs.

Förpackning

25 kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångBeroende på utförande
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk
Ballast

Kalkstensmjöl 0-0,25mm

FibrerNo
Sammansättning

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Används ej i genomströmningsblandare!

Förbehandling

Förvattna innan vattrivningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Appliceras med slev eller stålskånska samt rivs in i ytan med kanitz.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.