Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Nordic Kalkbruk 3mm

Nordic Kalkbruk 3mm
Nordic Kalkbruk 3mm

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast.

Allmänt

Användningsområde

Nordic Kalkbruk 3mm är avsett för putsning och murning  inom- och utomhus vid restautrering av gamla byggnader. Används främst som putsbruk av de yttre skikten i en putskonstruktion.  Max skikttjocklek 10mm per påslag.

Underlag

Underlaget kan bestå av tegel eller olika typer av murverk men bruket används också i revereringskonstruktioner på underlag av timmer/plank.

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (vid 10 mm tjocklek)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehovca 4liter vatten per 25 kg torrbruk.
Tryckhållfasthet
28 dygn

> 0,2MPa efter 28 dygn

Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk
BallastKalkstens kross och sand 0-3 mm
FibrerNej
Sammansättning

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i långsamtgående blandare 7-10 min med ca 4 liter vatten per 25kg torrbruk vilket ger ca 16 liter våtbruk.
Används ej i genomströmningsblandare!

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag om vattentäckning görs i balja/hink/lave.. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.