Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Nordic Hydraulisk 1mm

Nordic Hydraulisk 1mm
Nordic Hydraulisk 1mm

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk och hydraulisk kalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast.

Allmänt

Användningsområde

Nordic hydraulisk kalkbruk 1mm är avsett för finputsning i tunna skiktutomhus och inomhus vid restaurering av gamla byggnader.

1 mm bruket används där extremt släta ytor efterfrågas.

Underlag

Underlaget ska vara tidigare utstockning av hydraulisk kalkbruk.

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 10 kg/m² (vid 5 mm tjocklek)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk, hydraulisk kalk
BallastKalkstensmjöl och sand 0-1 mm
FibrerNo
Sammansättning

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i långsamtgående blandare 7-10 min med ca 4,5 liter vattenper 25kg torrbruk.

Används ej i genomströmningsblandare!

Förbehandling

Förvattna innan putsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.