Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Nordic Elastiskt KC 1mm

Nordic Elastiskt KC 1mm

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på vitcement och luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast.

Allmänt

Användningsområde

Används som finputsbruk inom och utomhus för varsamt underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Underlag

Tidigare utstockning med högelastiskt kc-bruk 3mm.

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 10 kg/m² (vid 5 mm tjocklek)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov4-4,5 liter per 25kg torrbruk.
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSläckt teknisk kalk, vitcement
BallastKrossad dolomit och sand 0-1 mm
FibrerNej
Sammansättning

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Förbehandling

Förvattna innan finputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Påföres i ett tunt skikt på ett förfuktat underlag. Behandlas med kanitz eller rivbräda till en slät yta.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Ytan skall under arbetets gång fuktas då och då. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.