Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base 222 mur- och putsbruk B

weber.base 222  mur- och putsbruk B
weber.base 222  mur- och putsbruk B

Egenskaper

  • Kombinationsbruk för både murning och putsning

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast. Bruket är ej pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsarbeten ovan mark, samt invändig putsning av t ex källarväggar. Beträffande putsning på lättbetong rekomenderar vi base105 Vitgrund och base 130 lättbetongputs B.

Kulörer

Infärgas ej.

Underlag

Underlag som tegel, betong, lättklinker/LECA, socklar och grundmurar som ska grundas med Base 103 Rödgrund samt tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra och jämnt sugande murstenar/block.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck
Löst

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Strukturer

Slätputs, Våfflad struktur (mineraliska putser)

Specifikation

Materialåtgång

Murning: Ca 70 kg/m²

Putsning: Ca 20 kg/m² (10 mm) kg/m²

Max tjocklek10 mm
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovCa 4 liter per säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelKalk och cement
BallastNatursand 0-3 mm
SammansättningKC 35/65/550

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Underlag ska vara torrt, damm och fettfritt innan putsning. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• M100 (snabbgående blandare)
• Planblandare
• Maskinvisp

 

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.
25 kg ger ca 16 liter bruk.

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.
Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas med Base 103 Rödgrund.

Applicering

Mura med fyllda fogar, var extra noga med stötfogarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.
Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10 mm per påslag. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnen.
Putskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn.
Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning och murning får inte ske då risk för temp. under 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.