Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber tunnfogsbruk M10

weber tunnfogsbruk M10
weber tunnfogsbruk M10

Egenskaper

  • Anpassat för tunnfogsmurning av lättbetong
  • God appliceringsbarhet med limskopa

Weber Tunnfogsbruk är ett produktcertifierat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för tunnfogsmurning i murbruksklass M10 (A). Tunnfogsbruk ger mycket hög vidhäftning till murstenar och murblock.

Allmänt

Användningsområde

Tunnfogsbruk används vid tunnfogsmurning av lättbetong. Produkten är avsedd för 2-6 mm fogtjocklek. Normal fogtjocklek för lättbetong är 3mm.

Kulörer

Infärgas ej

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg Säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

UtbyteCa 16 liter per 25 kg säck 
Vattenbehov6 l vatten per 25kg säck 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassKlass M10 
28 dygn>10 MPa 
Fysikaliska egenskaper
BindemedelSulfatresistent cement 
BallastNatursand 0-0,75mm 
Börjar härdaCa 4 tim 
AnvändningstidCa 2 tim 
LufthaltCa 15 % 
Sammansättning100/300 
   
FrostbeständighetJa
 
Åtgångstabell
StentjocklekCa. Åtgång tunnfogsbruk
7cm2kg
10cm2,7kg
15cm4,1kg
20cm5,5kg
25cm6,75kg
30cm8kg
35cm9,5kg

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri.  Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• M100 (snabbgående blandare)
• Maskinvisp
 

Blandning

Weber Tunnfogsbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med max 6 liter vatten per säck om 25 kg. Härvid erhålls ca 16 liter användningsfärdigt bruk.

Applicering

Bruket påförs blocken med skopa, släde eller annat tandat verktyg så att den slutliga fogtjockleken blir 2-6mm.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd under de första dygnen.

Praktiska tips

Vinterhantering:
När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dygnen ska vinteråtgärder i forma av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20 °C. Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärd Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.
Sommar murning
Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.
 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.