Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Simrishamnsgrus 0,5-3mm

weber Simrishamnsgrus 0,5-3mm

Egenskaper

  • Tvättat grus anpassat för tillredning av fogbruk tillsammans med Simrishamns murbruksbas.

Tvättat grus anpassat för tillredning av fogbruk tillsammans med Simrishamns murbruksbas.

Allmänt

Användningsområde

Används efter blandning med Simrishamsbas till omfogning av tegelmurverk där en speciell färg och utseende vill återskapas, denna typ av murbruksutseende återfinns oftast kring Simrishamn. Fogbruket kan dock användas även i andra fall där en ljus fog med gulbrun synlig ballast önskas.

Underlag

Tegelmurverk som efter fogningsbruk.

Förpackning

1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

35kg Simrishamnsbas blandas med 65 kg Simrishamnsgrus.

Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov

Blandas med ca 15% vatten till en stadig murbrukskvalité. 

Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel 

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i långsamtgående blandare 7-10 min.

Används ej i genomströmningsblandare!

Förbehandling

Se till att fogen är dammfri innan fogningsarbetet påbörjas. Normalt krävs ett fogdjup om minst  30mm.

Applicering

Det färdiga fogbruket trycks in i fogen med fogslev och trycks med fogsticka när bruket satts sig så det ej kladdar därefter borstning med rotborste av anpassas styvhet beroende på önskad struktur på fogen.

Praktiska tips

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Arbete med fogning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.