Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber hydrauliskt kalkmurbruk M0,5

weber hydrauliskt kalkmurbruk M0,5
weber hydrauliskt kalkmurbruk M0,5

Egenskaper

  • Infärgas efter önskemål
  • Baserad på natur hydraulisk kalk (NHL)

Hydraliskt Kalkmurbruk M0,5 är ett fabriksblandat torrbruk baserat på luftkalk och hydraulisk kalk med natursand som ballast och är avsett för alla vanliga murningsarbeten i murbruksklass M0,5 (D). Produkten finns som ofärgad samt som färgad enligt standard murbrukskulörer.

Allmänt

Användningsområde

Hydraliskt Kalkmurbruk M0,5 används vid alla murnings och efterfogningsarbeten där man vill ha ett murbruk baserad på naturhydraulisk kalk (NHL).

Kulörer

Weber standard kulörer för murbruk samt special kulörer

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångVid tegelmurning åtgår ca 70 kg per m2 1/2-stens väggtjocklek.
Utbyte 16 liter per 25 kg säck
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
VattenbehovCa 4 l per 25 kg säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelHydraulisk kalk och luftkalk.
BallastNatursand 0-3 mm
Börjar härdaCa 4 tim
AnvändningstidCa 2 tim
LufthaltCa 20 %
Sammansättning

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• Planblandare
• Maskinvisp
 

Blandning

Hydraliskt Kalkmurbruk M0,5. Blandas med vatten i långsamtgående blandare 7- 10 min.
Bruk som börjat styvna får ej blandas med ytterligare vatten.

Applicering

Mura med fyllda fogar. Var extra noga med stötfogarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.
Rör ej stenar som sugit fast.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dygnen.
Undvik syratvättning. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål tvättning med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.
 

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar efter som bindemedlet är hydrauliskt, NHL. För att förhidra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in.Regntak ska alltid användas.

Observera

Murning får inte ske då risk för tem. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.