Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber gullex murbruk M2,5

weber gullex murbruk M2,5
weber gullex murbruk M2,5

Egenskaper

  • Bra arbetsbarhet
  • Anpassad för murning av lättklinker block
  • Anpassad för murning av normal sugande håltegel.

Weber gullex murbruk M2,5 är ett fabriksblandat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för enklare murning i murbruksklass M 2,5.

Allmänt

Användningsområde

För enklare murning av tegel, betongblock, lecablock. Fösäkra dig om att vidhäftningen blir den rätta mot olika typer av stenar. För fasadmurning rekomenderas i första hand weber färgat murbruk. 

Kulörer

Infärgas ej

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång Vid tegelmurning åtgår ca 70 kg Gullex Murbruk M 2,5 (B) per m2 1/2-stens väggtjocklek  
Utbyte Ca 16 liter per 25 kg säck  
Vattenbehov Ca 3,5 l per 25 kg säck  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass M 2,5 EN 1015-11
28 dygn    
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A1 EN 13501-1
Vattenabsorption NPD  
Bindemedel Gullex Murcement A  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid Ca 2 tim  
Lufthalt ca 21% %  
Sammansättning 100/600  
Beständighet   Erfarenhetsmässigt
Frostbeständighet Ja  
GS-tillsats Ja  

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• Planblandare
• Maskinvisp
 

Blandning

Weber gullex murbruk M2,5 (B) blandas med ca 3,5 l vatten per säck om 25 kg vilket ger ca 16 l användningsfärdigt bruk. Gullex murbruk  blandas maskinellt ca 10 min i långsamtgående blandare. Vid blandning i genomströmningsblandare skall specialkvalitet användas för att säkerställa rätt brukskvalitet. Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång blandningstid. Bruk som börjat styvna får ej blandas med ytterligare vatten.

Applicering

Mura med fyllda fogar. Var extra noga med stötfogarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnen. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk//Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål att tvättas med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.

Praktiska tips

Vinterhantering:
När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dygnen ska vinteråtgärder i forma av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20 °C. Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärd Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.
Sommar murning
Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.
 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.