Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Glasbetongmurbruk SH

weber Glasbetongmurbruk SH
weber Glasbetongmurbruk SH

Egenskaper

  • Snabbhärdande cement

Glasbetongmurbruk SH är ett torrbruk baserat på SH-cement för att få en snabbare härdning och minimera vattenspill på glasblocken. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för murning i murklass M10 (A).

Allmänt

Användningsområde

Murning av glasblock.

Kulörer

Infärgas inte.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg Säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Min tjocklek5 mm
Max tjocklek20 mm
Vattenbehov

Ca 16%

3,75 liter per säck

l 
Tryckhållfasthet
28 dygn10 MPa
Fysikaliska egenskaper
BindemedelVit cement
BallastNatursand 0-4 mm
Börjar härdaCa 1 tim
AnvändningstidCa 30 min
  
  
  

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• Planblandare
• Maskinvisp
 

Blandning

Glasbetongbruk blandas maskinellt i 5 - 10 minuter med ca 3,75 liter vatten per 25 kg torrbruk varvid erhålls ca 14 liter användningsfärdigt bruk. Inga ytterligare
tillsatser erfordras. Blandning utförs lämpligen med vispförsedd steglös borrmaskin.

Applicering

Blanda bruket till murbrukskonsistens. Mura blocken med fogtjocklek enl. glasblocks- leverantörens anvisningar. En fogtjocklek mellan blockens yttersidor ca 5 mm kan anses rimlig. Vinterhantering Vid murning i lägre temperaturer än +5 °C eller då risk för frost under första dygnen föreligger, blanda med Frostskydd. Vid låga temperaturer måste dessutom vinteråtgärder i form av intäckning, uppvärmning, varmvatten etc. ändå vidtagas. Hårdnandet i bruket avstannar vid temperaturer under +5 °C. Eftersträva ett bruk med temperatur +20C.
Fogning kan utföras med samma murbruk. Om slätare fog eller annan färg önskas används Color 815 Flexfog, som läggs med 5 - 10 mm djup.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.