Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber flexoheft M2,5

weber flexoheft M2,5
weber flexoheft M2,5

Egenskaper

  • Anpassat för Leca block
  • Tunnfogsbruk för god arbetsmiljö
  • Hög vidhäftning mot Leca block
  • Minemerar köldbryggor i ett Leca murverk

Weber Flexoheft M2,5 är ett fabriksblandat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för murning av Leca Block.

Allmänt

Användningsområde

Används till Leca Block systemet från Weber. Bruket appliceras på murverket med hjälp av Weber Murarlåda.

Underlag

Använd torra och jämnt sugande Leca block.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
Materialåtgång

Leca Block 75, 95, 125 = 3,5kg/kvm
Leca Block 90=8kg/kvm
Leca Block 150=10kg/kvm
Leca block 200, 250, 300, 350 = 16kg/kvm

EN 998-2
Utbyte Ca 16 liter per 25 kg säck  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 4,5-6 l vatten per 25 kg säck  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass M2,5  
28 dygn

2,5 MPa

 
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A1  
Vattenabsorption NPD  
Bindemedel

Cement och släckt teknisk kalk

 
Ballast Natursand 0-2 mm  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid Ca 2 tim  
Lufthalt ca 20 %  
Sammansättning    
Beständighet    
Frostbeständighet Ja  
GS-Tillsats Nej  

 

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• M100 (snabbgående blandare)
• Planblandare
• Maskinvisp
• Genomströmningsblandare =JA

Brukspump
• P25/P50 max 60m slang Ø32mm

 

Blandning

Weber Flexoheft M2,5 blandas med  4,5 - 6 liter vatten beroende på önskad konsistens. Normalt åtgår 5,5-6 liter för att få en bra konsistens vid användning av murarlåda. Flexoheft M2,5  blandas maskinellt 6-8 min i långsamtgående blandare samt 3-5 min i snabb blandare. Bruket kan också blandas i genomströmningsblandare. Vid behov kan flexoheft pumpas med brukspump P25/P50 fram till murarlådan. Bruk som börjat styvna får ej blandas med ytterligare vatten.

Applicering

Fyll Flexoheft i murarlådan se till att konsistensen är så att bruket rinner ur lådan utan att det rinner av stenen, en sträng av bruk ska skapas efter lådan på hela stenens/murverkets längd. Fyll på lådan med Flexoheft  innan det är helt slut för att uppnå en så jämn sträng bruk som möjligt. Flexoheftsträngen ska var  4-6 mm ovan stenen innan  Leca Blocket läggs i det våta flexoheft bruket. Vid behov kan Flexoheft blandas i stadigare konsistens och läggas på med slev detta för att rikta ett murverk som av någon anledning ej blivit rakt. I dessa fall muras ett skift på  traditionellt sätt för att rikta murverket. Max fogtjocklek 8mm. Normal fogtjocklek 2mm.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnen.

Praktiska tips

I samband med murningen dras liggfogen av och bruket kan återanvändas. Vid murning av innerväggar kan ibland stenen förbli oputsad var då extra noga under murningen så att stenen inte smutsas ner av Flexoheft M2,5.

Vinterhantering:
När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dygnen ska vinteråtgärder i forma av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20 °C. Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärd Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.
Sommar murning
Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.
 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.