Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber färgat murbruk M2,5 BF-sten

weber färgat murbruk M2,5 BF-sten
weber färgat murbruk M2,5 BF-sten

Egenskaper

  • Infärgas efter önskemål
  • Anpassad för svagt sugande sten
  • Även för svagt sugande tegel

weber färgat murbruk BF-sten är anpassat för murning av betong fasadstenar. Blandas endast med vatten för att få användningsfärdigt färgat murbruk. Finns i en mångfald färger. Brukets vattensugning och kornkurva har anpassats till BFstenens svaga sugförmåga.

Allmänt

Användningsområde

För murning av betongfasadsten och andra stenar med låg vattenupptagning. Specialanpassat murbruk för svagt sugande mursten. Har grövre ballast och ger en grövre fogstruktur. Finns i 45 olika standardkulörer. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål. (Begränsningar finns på max pigmentering). Förpackning: 25 kg, storsäck 1000 kg samt löst i 10 tons ficka. Tillsatser: VT, GS, TT

Kulörer

Weber standardkulörer för murbruk samt specialkulörer

Underlag

Använd jämnt sugande och torra murstenar.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg Säck
1000kg Storsäck
Löst i 10 tons ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Beroende på stenens format 35-50kg/kvm

 
Tillsatsmedel Luftporbildare
Konsistensgivare
GS tillsätts vid behov
Tättillsats vid behov
Vintertillsats vid behov
 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbindemedelstal 1,1  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass Murbruksklass M2,5  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement  
Tillsatsmaterial Färgpigment  
Ballast Natursand alt dolomit.  
Börjar härda ca 4 h  
Lufthalt ca 19% %  
Frostbeständighet Ja  
GS-tillsats Ja  

 

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Blandning

Weber fägat murbruk BF-sten blandas maskinelllt ca 10 minuter med ca 4 liter vatten (dricksvatten) per säck om 25 kg. Härvid erhålls ca 16 liter användningsfärdigt bruk. Vid blandning i genomströmningsblandare skall GS tillsats användas för att säkerställa rätt brukskvalitet. Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång blandningstid. Bruk som börjat hårdna får ej blandas med ytterligare vatten för att återfå arbetbarheten.

Applicering

Använd styv konsistens på bruket vilket minskar risken för nedsmutsning under fogningsarbete och underlättar rengöringen av fasadytan. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dygnen.
Undvik syratvättning. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål tvättning med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.
 

Praktiska tips

Vinterhantering:
När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dygnen ska vinteråtgärder i forma av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20 °C. Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärd Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.
Sommar murning
Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.
 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.