Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber färgat fogbruk M1

weber färgat fogbruk M1
weber färgat fogbruk M1

Egenskaper

  • Infärgas efter önskemål
  • Anpassat framförallt för omfogning

Färgat fogbruk är ett pigmenterat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få användningsfärdiga färgade fogbruk. Finns i olika färger.

Allmänt

Användningsområde

Används till  efterfogningsarbeten vid tunna tegelfogar då färgad fog önskas.

Kulörer

Weber standard kulörer för murbruk samt special kulörer

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Åtgången varierar beroende på fogens djup och bredd.

 
Tillsatsmedel

Vintertillsats vid behov

 
Utbyte16 liter per 25 kg säck 
Vattenbehovca 4 liter per 25 kg säck 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassMurbruksklass M1 
28 dygn

Mer än 1

MPa
 
BindemedelPortlandcement 
TillsatsmaterialFärgpigment 
BallastNatursand alt vit ballast, 0-1mm vissa överkorn förekommer 
Börjar härdaca 4 h 
Användningstidca 2 tim vid +20 °C 
Lufthaltca 21 % 
GS-tillsatsJa 

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• Planblandare
• Genomströmningsblandare =JA Obs GS tillsats krävs
 

Blandning

Färgat fogbruk  M1 blandas maskinellt ca 10 minuter med ca 4 liter vatten (dricksvatten) per säck om 25 kg. Härvid erhålls ca 16 liter användningsfärdigt bruk. Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång blandningstid. Bruk som börjat hårdna får ej blandas med ytteligare vatten för att återfå arbetbarheten.

Applicering

Använd styv konsistens på bruket vilket minskar risken för nedsmutsning under fogningsarbete och underlättar rengöringen av fasadytan. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.

Uttorkning/härdning


Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.
 

Efterbehandling

Skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dygnen.
Undvik syratvättning. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål tvättning med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.
 

Praktiska tips

Vinterhantering:
När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dygnen ska vinteråtgärder i forma av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20 °C. Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärd Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.
Sommar murning
Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.
 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar. Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.