Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber eldfast bruk

weber eldfast bruk
weber eldfast bruk

Egenskaper

  • Tål höga temperaturer upp till 1300graderC

Eldfast bruk är ett specialkomponerat torrbruk avsett för högre temperaturer än vanligt murbruk klarar. Vanlig ballast (sand) tål ej högre temperatur än ca 700°C, därför är sanden i weber eldfast bruk är utbytt mot värmetålig ballast.

Allmänt

Användningsområde

Eldfast bruk används vid murning och fastsättning av eldfast tegel i öppna spisar, kaminer, pannor och kakelungnar där temperaturer upp till 1300°C förekommer.
Den eldfasta stenen skall vara torr, dock ska ytan fuktas lätt före murning.
OBS! Är ej lämplig som utfyllnad i kaminer där eldfast lera föreskrivs.

Underlag

Använd torra stenar.
Fukta ytorna lätt före murning.

Lagring

24 månader från tillverkningsdatum i torr förvaring och sluten förpackning

Förpackning

5 kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 5 kg per 0,5 m2 tegelyta  
Max tjocklek 10 mm  
Vattenbehov 1,1 l per 5 kg hink  
Tryckhållfasthet
28 dygn 5 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Specialcement  
Ballast Värmetålig sand  
Användningstid 30 min-2 tim  
Lufthalt Ca 5 %  
Beständighet Temperaturuthållighet 1300 grader celsius  

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning.

Maskiner och utrustning

Blandare
• Maskinvisp

 

Blandning

Eldfast bruk blandas ca 3 minuter med ca 1,1 liter vatten per hink om 5 kg. Bruket binder hydrauliskt vid temperaturer över +5°C.

Förbehandling

Underlag och sten fuktas lätt innan murning eller fogning.

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Utsätt inte murverket för direkt eldning förrän tidigast efter 7 dygn.

Observera

Är ej lämplig som utfyllnad där eldfast lera föreskrivs.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

24 månader från tillverkningsdatum i torr förvaring och sluten förpackning

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.