Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 398 MW- skiva

weber.therm 398 MW- skiva
weber.therm 398 MW- skiva

Egenskaper

Therm 398 MW-Skiva är en styv och hård skiva som är tillverkad av fukt och vattenavisande stenull, obrännbar. Specielt framtagen för SERPOMIN EF som ingår i Weber Fasadsystem EF. Densitet på skivan 180/90kg/m3. Lambda  (W/mK) 0,037.Putsskiktet appliceras på skivans hårda sida när när putsbruk therm 261 EF används. Om therm 398 MW skiva används i certifierat Serporocsystem skall skivans hårdare sida vändas in mot väggkonstruktionen.

Om therm 398 MW skiva används i certifierat Serporocsystem får inte tunnare isolering än 50 mm användas.

Format : 600x1200 1000x1200 (20mm) Tjocklekar: 20-200 mm

Allmänt

Användningsområde

Används som isoleringsskiva i SERPOMIN EF som ingår i Weber Fasadsystem EF.

Therm 398 MW används även i  certifierat Serporocsystem.

Underlag

Nyproduktion samt renovering.

Förpackning

Pallstorlek: 1200x1200, 1000x1200 ( 20mm)

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång Ca 1,05 m² skiva/m² isolerad yta.  
Användningsområde
För utomhusbruk JA  
För inomhusbruk NEJ  
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Förbehandling

Therm 398 MW-Skiva fodrar ingen förbehandling.

Applicering

Therm 398 MW-Skiva monteras direkt på underlaget med lämpliga infästningsdetaljer för valt putssystem. Therm 398 MW Skiva 20mm klistras alltid i samband med mekanisk infästning, detta utförs med Therm 261 Putsbruk EF. Skivorna monteras i förband med förskuten skarv.

Används therm 398 MW skiva i kombination med Serpomin Fasadsystem EF monteras skivan med den hårda sidan utåt mot putsskiktet.

Används therm 398 MW skiva i kombination med certifierat Serporocsystem monteras skivan med den hårda sidan in mot konstruktionen.

Praktiska tips

Skydda isoleringen från fukt under montering, använd alltid fungerande regntak.

Observera

Vid montering av Therm 398 MW-Skiva 20mm board som ska klistras får inte  temperaturen understiga 5+C utan vinterätgärder vidtas.

Kontrollera att therm 398 MW skiva monteras korrekt, I Serpominsystemet monteras skivan med den hårda sidan ut mot Therm 261 EF bruk.

Om skivan används i certifierat Serporocsystem skall skivan monteras med den hårda sidan in mot konstruktionen.

Läs alltid igenom arbetsanvisningen för valt putssystem.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.